top of page

 کلیسای جهانی آنلاین   عهد محبت

خوش آمدید 

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛
Turquoise Paneled Wall

نان روزانه


"چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رساندید،وعده را بیابید." (عبرانیان۳۶:۱۰)

🌸🌸🌸
رازگاهان
کلام خدا ما را تشویق می‌کند تا در برابر  سختی ها و مشکلات زندگی و مسیر رشد ایمانمان ، از خود صبر و تحمل و استقامت نشان دهیم ، تا در نهایت به وعده هایی که خداوند برای ما در نظر گرفته دست پیدا کنیم. و این صبوری ، پایداری و اعتماد کردن به خدا ، اراده او برای زندگی های ماست.
اما در طی این مسیر سخت ، میانبرهایی هستند که ما را زودتر به مقصد می رسانند،که شاید خیلی هم درست  و خوب به نظر برسند. و این مسئولیت ماست که تشخیص دهیم ، آیا این میانبر جزء  هدف، نقشه و اراده خدا برای ما هست یا نه؟
در داستان ابراهیم و سارا در پیدایش می بینیم که خداوند خیلی واضح و آشکار وعده فرزند را به آنها داد، ولی تحقق وعده ، به طول انجامید و در این میان یاس،ناامیدی و فکرهایی آمد، که باعث شد تا ابراهیم و سارا از راه میانبر بروند. آنها باید تصمیم می گرفتند که همچنان صبر و تحمل و پایداری از خود نشان دهند، یا اینکه راه حل خودشان را  انتخاب کنند.
که متاسفانه برای رسیدن به وعده خدا آن صبوری لازم را از خود نشان ندادند، و از عدم تحمل و پایداری آنها اسماعیل متولد شد، در صورتیکه وعده خدا برای آنها اسحاق بود.
مسیری که شاید برخی از ما در زندگی با انتخابهای اشتباه، اما به ظاهر درستمان برای رسیدن به هدف طی میکنیم و در نهایت متاسفانه ما هم با تولید اسماعیل ها در زندگی مان مواجه می شویم در صورتیکه خداوند می خواهد به ما اسحاق را هدیه کند.

🙏🏻🙏🏻

دعا

پدر جان، من را ببخش اگر در مسیر انجام اراده تو در زندگی ام صبر و پایداری لازم را از خود نشان ندادم و به راههای تو شک کردم. روح القدس مرا یاری کن تحت هر شرایطی و تا به آخر به تو اعتماد کنم. آمین.

About
Concrete Wall

یک  خانواده  بزرگ  آسمانی

bottom of page