top of page

آیا میخواهی شخصاً با خدا ملاقات کنی؟

نقشه خدا برای تو

همانگونه که قوانینی بر دنیای مادی حاکم است، قوانین روحانی نیز درست بر رابطه شما با خدا حاکم است

اصل اول

خدا شما را دوست دارد و یک نقشه عالی برای شما در نظر دارد

محبت خدا

16زیرا خداوند جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 

نقشه خدا

مسیح می‌فرماید: «من آمده‌ام تا ایشان (مردم) حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند» یوحنا باب 10 آیه 10

چرااغلب مردم حیات پربرکت را تجربه نمی‌کنند؟

...زیرا

اصل دوم

انسان گناهکار است و از خدا جدا شده است. بنابراین، او نمی‌تواند محبت و نقشه خدا را برای زندگی خود درک و از آن استفاده نماید.

زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر می‌باشند. رومیان باب 3 آیه 23

انسان آفریده شد تا با خدا مشارکت و دوستی صمیمانه داشته باشد، اما انسان به سبب هوای نفس ترجیح داد که به راه خود برود در نتیجه دوستی و صمیمیت او با خدا گسسته شد. این هوای نفس که بوسیله تمرد یا بی‌تفاوتی نسبت به امور الهی آشکار می‌شود، همان چیزی است که کتاب‌مقدس آنرا گناه می‌داند

gunahliinsan_retina2b.jpg

...انسان از خدا جدا می‌باشد

زیرا که مزد گناه موت است» {جدائی روحانی از خدا}  رومیان باب 6 آیه 16

این تصویر نشان می‌دهد که خدا قدوس است، اما انسان گناهکار. یک شکاف عظیم، آن دو را از هم جدا ساخته است. انسان پیوسته سعی می‌کند که بوسیله کوشش خود از قبیل: زندگی پاک، اصول اخلاقی، نیکوکاری، فلسفه و غیره به خدا و حیات متبارک و پر‌معنی برسد، ولی پیوسته شکست می‌خورد.

kgp-point-2P402x.png.pagespeed.ce_.k_qdt

.سومین اصل تنها راه پل زدن بر روی این شکاف را توضیح می‌دهد

اصل سوم
عیسی مسیح تنها راه حلی است که خدا برای آمرزش گناه بشر فراهم نموده است. فقط از طریق او می‌توانیم خدا را شخصاً بشناسیم و محبت و نقشه خدا را تجربه کنیم.

او به جای ما مُرد 

اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. رومیان باب 5 آیه 8

 

او از مردگان قیام کرد 

"مسیح مطابق با کتب (تورات)  در راه گناهان ما مرد... و اینکه او دفن شد... و اینکه مطابق با همین کتب (تورات) در روز سوم از مردگان قیام کرد... او بر پطرس ظاهر شد، سپس بر آن دوازده تن. پس از آن، یکبار بر بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد... اول قرنتیان باب 15 آیات 3 الی 4

 

او تنها راه رسیدن به خدا است

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به واسطه من، نزد پدر نمی‌آید. انجیل یوحنا باب 14 آیه 6

این تصویر نشان میدهد که خدا بواسطه فرستادن پسر یگانه خود عیسی مسیح، اجازه داد که او به جای گناهان ما بر روی  صلیب جان بدهد، و با این کار بر روی شکافی که بین ما جدائی انداخته بود، پلی ساخت، تا  راه نجات را برای ما مهیا سازد.

 

 

 

 

 

!!!اما فقط دانستن این سه اصل کافی نیست

سس.jpg
اصل چهارم

هر یک از ما شخصاٌ باید عیسی مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود بپذیریم، آنگاه قادر خواهیم بود محبت خدا را درک نمائیم و به زندگی متبارک و پر معنی نائل گردیم

ما باید مسیح را بپذیریم.

اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد» انجیل یوحنا باب 1 آیه 12

ما بوسیله ایمان مسیح  را می‌پذیریم.

 زیرا محض فیض نجات یافته‌اید بوسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند.افسسیان باب 2 آیات 8 و 9      

 وقتی که مسیح را می‌پذیریم تولد تازه را تجربه می کنیم. انجیل یوحنا باب 3 آیات 1 الی8

 

ما از طریق دعوت شخصی، مسیح را می‌پذیریم

عیسی مسیح می‌فرماید: «اینک بر در ایستاده، می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد» مکاشفه باب 3 آیه 20

 

پذیرفتن مسیح مستلزم

بازگشت بسوی خدا و جای دادن مسیح در زندگی خود و توکل بر او برای رفع گناه و تغییر دادن زندگی ما طبق اراده خدا می‌باشد. تصدیق و تائید ادعاهای مسیح یا داشتن یک تجربه هیجان انگیز و احساساتی برای پذیرفتن او کافی نیست

توسط ایمان است که عیسی مسیح را دریافت می‌کنیم و این یک عمل ارادی است

2.png
222.png

.دو دایره نماینگر دو نوع زندگی می باشد..افراد خود محور

.ن: نشانگر نفس اماره هست که بر زندگی شخص حکومت می کند

.صلیب نشانگر مسیح که خارج از زندگی است:✝

.اداره امور زندگی در دست شخص می باشد و نتیجه آن پاشیدگی امور است

   

 

 

.افرادی که مسیح فرمانروای زندگی آنها می باشد.

.ن: نفس اماره از فرمانروایی بر زندگی معزول شده است

.مسیح فرمانروای مطلق بر زندگی شخص می باشد:✝

.اداره امور زندگی به خدا سپرده شده و زندگی شخص طبق اراده خدا پیش می رود

کدام دایره نشان دهنده زندگی شما است؟

مایلید کدامیک نماینگر زندگی شما باشد؟

   چگونه می ‌توانم عیسی مسیح را بپذیرم؟

شما همین الاًن می‌توانید با ایمان دعا کنید و مسیح را در زندگی خود بپذیرید.
 دعا صحبت کردن با خدا می‌باشد. خدا از دل ما آگاه است و آنقدر که به حالت باطنی ما اهمیت می‌دهد به ظاهر و کلمات ما توجهی نمی‌کند.
این گونه دعا کنید:

"ای عیسی خداوند

من به تو محتاجم، متشکرم که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب جان دادی، به گناهان خود اعتراف می‌نمایم و توبه می‌کنم. اینک دَر قلب خود را گشوده‌ام، در آن نزول فرما و منجی من باش، تو را بخاطر آمرزش گناهانم سپاس می‌گویم. تو فرمانروای زندگی من باش و از من آن وجودی بساز که مطابق میل و اراده تو باشد. آمین"

bottom of page